You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för pulsutvärdering
  5. Säker stilleståndsövervakning

Pulsutvärderingssystem - Säker stilleståndsövervakning

Pulsutvärderingssystem - Säker stilleståndsövervakning

Övervakning av stillastående


Stilleståndsvakten i serien DA är ett pulsutvärderingssystem för säker detektering av varvtalsunderskridning eller stillestånd. Den tar emot pulser från de anslutna givarna som används som impulsgivare vid ingångarna och beräknar därav den resulterande frekvensen. Genom en konstant jämförelse av ingångsfrekvensen (ärvärde) och kopplingspunkten (börvärde) identifierar enheten om det inställda varvtalet underskrids eller om ett stopp uppstår.
Stilleståndsvakten används till exempel för att detektera om roterande anläggningsdelar som till exempel drivenheter, motorer eller axlar har blivit stillastånde efter en bromsning. På så vis kan skador på personer och utrustning förhindras på ett tillförlitligt sätt.