You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för pulsutvärdering
  5. Säker hastighetsövervakning

Pulsutvärderingssystem - Säker hastighetsövervakning

Pulsutvärderingssystem - Säker hastighetsövervakning

Säker varvtalsövervakning

Varvtalsvakterna DD110S och DD111S har utvecklats för säkerhetsrelaterad övervakning av maximala varvtal. Typiska användningsexempel är karuseller eller centrifuger. DD111S är speciellt utvecklad för de låga varvtalen i vindkraftanläggning.
Bägge varvtalsvakterna lämpar sig också för driftläget ”reducerad hastighet”, på t.ex. verktygsmaskiner.
Varvtalsvakterna är certifierade enligt EN 62061 / SIL 3 och EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e. Detta gäller vid användning av inte säkerhetsklassade standardgivare som impulsgivare.
Efter att säkerhetsutgången löst ut, kan den åter deaktiveras manuellt eller automatiskt.