You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för pulsutvärdering
  5. 2-kanals hastighetsövervakning

Pulsutvärderingssystem - 2-kanals hastighetsövervakning

  • Övervakning av två inmatningskanaler med ett separat utmatningsrelä för varje
  • Hög infrekvens på upp till 60 000 pulser/minut
  • Noggrann hastighetsproportionell analog utgång
  • Tydligt läsbar, ljusstark OLED-display
  • Stort driftstemperaturintervall

Pulsutvärderingssystem - 2-kanals hastighetsövervakning


Varvtalsövervakning 2-kanalig

De tvåkanaliga varvtalsvakterna tjänar till övervakning av frekvens, varvtal och hastighet. Enheten övervakar oberoende av varandra två olika roterande, linjära eller svingande rörelser. Dessutom tar den emot pulser från två externa givare vid två skiljda ingångskanaler och bearbetar deras signaler. Programmerbara kopplingsutgångar meddelar tillförlitligt över- eller underskridningar av inställda börvärden.
Ett typiskt användningsexempel är varvtalsövervakningen av två elmotorer.
Varvtalsvakten har en display för visning av processvärden och enkel installation och drift. Bra synliga lysdioder indikerar bryt- och driftsförhållanden.