You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för pulsutvärdering

System för pulsutvärdering

System för pulsutvärdering

Pulsutvärderingssystem övervakar roterande och linjära rörelser samt alla fysikaliska storheter som går att omvandlas till pulssekvenser.
Enheter med olika funktioner tillåter en skräddarsydd övervakning av långsamma och snabba varvtal och komplicerad synkroniserings- eller riktningsövervakning.
Relä- och transistorutgångar rapporterar över- eller underskridande av gränsvärden.