You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för övervakning av oljekvalitet
  5. Partikelövervakning för olja

System för oljekvalitetsövervakning - partikelövervakning för olja

  • Trendövervakning genom analys av partikelkoncentrationen
  • Indikation av renhetsklassen på LCD-displayen
  • Applikationer upp till 420 bar
  • Intuitiv, användarvänlig hantering
  • CAN-buss, analog utgång och kopplingsutgång

System för oljekvalitetsövervakning - partikelövervakning för olja


Partikelmonitor för övervakning av oljetillståndet

Partikelmonitorn i LDP-serien övervakar renlighetsgraden eller försmutsningsnivån på oljor, hydraulikoljor och kylsmörjmedel. Det integrerade dataminnet tillåter analys över en lång tid. LCD-displayen visar renhetsklassen enligt ISO 4406:99 eller SAE AS4059E som ordningstal.
Enheten har ett CANopen-gränssnitt. Visningen av mätvärdet sker dessutom via en analogutgång. Dessutom finns en kopplingsutgång som kan användas som larm.
Monitorn har två minimätanslutningar, med vilka man kan montera den i en sidoström av oljeflödet. Den elektriska anslutningen görs bekvämt med M12-stickkontakt.
Det robusta höljet och den höga kapslingsklassen möjliggör användning i extremt tuffa industriella miljöer.