1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för övervakning av oljekvalitet

System för övervakning av oljekvalitet

System för mätning av oljekvaliteten

Vatten är som regel oönskat i hydraulvätskor och smörjmedel. Höga koncentrationer av vatten kan - precis som partiklar som orsakas av nötning - orsaka allvarliga försämringar på drivenheten eller till och med skador på hydraulikaggregat, pumpar, ventiler, cylindrar och maskiner.
Partikelmonitorn i LDP-serien övervakar renlighetsgraden eller försmutsningsnivån på oljor, hydraulikoljor och kylsmörjmedel. Olje-fuktgivaren i LDH-serien mäter den relativa fukten i olja.
Produkterna bidrar därför betydligt till tillståndsrelaterat underhåll och driftstopp undviks därmed.