You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för övervakning av oljekvalitet

System för övervakning av oljekvalitet

System för mätning av oljekvaliteten

Vatten är som regel oönskat i hydraulvätskor och smörjmedel. Höga koncentrationer av vatten kan - precis som partiklar som orsakas av nötning - orsaka allvarliga försämringar på drivenheten eller till och med skador på hydraulikaggregat, pumpar, ventiler, cylindrar och maskiner.
Partikelmonitorn i LDP-serien övervakar renlighetsgraden eller försmutsningsnivån på oljor, hydraulikoljor och kylsmörjmedel. Olje-fuktgivaren i LDH-serien mäter den relativa fukten i olja.
Produkterna bidrar därför betydligt till tillståndsrelaterat underhåll och driftstopp undviks därmed.