You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för övervakning av vattenförbrukning
  5. Magnetisk-induktiv flödesgivare

Flödesgivare för vatten - magnetisk-induktiv flödesgivare

  • Med indikering av volymetrisk flödesmängd, total mängd och temperatur
  • Hög noggrannhet, repeterbarhet och mätdynamik
  • För användning i elektriskt ledande media från 20 μS/cm
  • Med kopplingsutgång, analog utgång och pulsutgång
  • Tydligt synlig LED-display

Flödesgivare för vatten - magnetisk-induktiv flödesgivare


Magnetiska induktiva flödesgivare

Den magnetiska induktiva flödesgivaren i SM-serien övervakar flytande medier. De detekterar de tre processtorlekarna flödesmängd, förbrukningsmängd och medietemperatur. De används ofta i kylsystem som till exempel i stålverk, inom bilindustrin och inom glastillverkningen. Inom vattenindustrin och i industriella anläggningar används ofta givarna för mätningen av vattenförbrukningen.
Högsta förbrukning, aktuell förbrukning eller sammanlagd förbrukning kan enkelt med knapptryckning programmeras och hämtas via inställda kopplings- eller lamrvärden.
Enheterna har två kopplingsutgångar som kan programmeras som Slutande eller Brytande. En kopplingsutgång kan för visning av mätvärden även konfigureras som skaleringsbar analogutgång. För övervakning av förbrukningsmängden skickar den andra utgången räknepulser till styrningen.
Förutom den rena övervakningen av flödet detekterar SM-enheten även mediets temperatur. Denna visas på plats och ställs till förfogande till signalbehandlingen. Därför är givaren särskilt lämplig för övervakning av kylsystem.
Det robusta höljet av rostfritt stål och den höga kapslingsklassen ger hög säkerhet, även inom tuffa omgivningsförhållanden.
Beroende på flödesmängden som skall detekteras finns enheter tillgängliga med olika processanslutning.