You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för övervakning av vattenförbrukning

System för övervakning av vattenförbrukning

System för mätning av vattenförbrukningen

Insatser för att minska vattenförbrukningen förutsätter kunskap om förbrukningen. Mätsystem som magnetiska-induktiva eller ultraljud-flödesgivare detekterar de tre processvariablerna flödesmängd, förbrukningsmängd och mediets temperatur. De används ofta i kylsystem som till exempel i stålverk, inom bilindustrin och inom glastillverkningen. Inom vattenindustrin och i industriella anläggningar används ofta givarna för mätningen av vattenförbrukningen.
Högsta förbrukning, aktuell förbrukning eller sammanlagd förbrukning kan enkelt med knapptryckning programmeras och hämtas via inställda kopplings- eller lamrvärden.
Sortimentet omfattar varianter för användning i dricksvattenförsörjningen.