1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för övervakning av vattenförbrukning

System för övervakning av vattenförbrukning

  • Med indikering av volymetrisk flödesmängd, total mängd och temperatur
  • Hög noggrannhet, repeterbarhet och mätdynamik
  • Med kopplingsutgång, analog utgång och pulsutgång
  • Tydligt synlig LED-display

System för mätning av vattenförbrukningen

Insatser för att minska vattenförbrukningen förutsätter kunskap om förbrukningen. Mätsystem som magnetiska-induktiva eller ultraljud-flödesgivare detekterar de tre processvariablerna flödesmängd, förbrukningsmängd och mediets temperatur. De används ofta i kylsystem som till exempel i stålverk, inom bilindustrin och inom glastillverkningen. Inom vattenindustrin och i industriella anläggningar används ofta givarna för mätningen av vattenförbrukningen.
Högsta förbrukning, aktuell förbrukning eller sammanlagd förbrukning kan enkelt med knapptryckning programmeras och hämtas via inställda kopplings- eller lamrvärden.
Sortimentet omfattar varianter för användning i dricksvattenförsörjningen.