You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för övervakning av tryckluftsförbrukning
  5. System för övervakning av tryckluftsförbrukning

System för övervakning av tryckluftsförbrukning

  • Mätning till ISO 2533 och DIN 1343
  • För tryckluft i industriell användning, samt argon (Ar), koldioxid (CO2) och kväve (N2)
  • Stort mätintervall upp till 700 Nm³/h
  • Snabb svarstid och hög svarskänslighet
  • Med indikering av volymetrisk flödesmängd, total mängd och temperatur

System för övervakning av tryckluftsförbrukning

System för mätning av tryckluftförbrukning

Trycklufträknaren i SD-serien övervakar drifttryckluftens standardflöde. Den detekterar de fyra processtorlekarna flödeshastighet, flödesmängd, förbrukningsmängd och medietemperatur. Även vid temperatur- och tryckskillnader ger givare tillförlitliga processvärden. Den höga mätnoggrannheten tillåter en säker detektering av mycket små mängder och möjliggör att läckage upptäcks.
Högsta förbrukning, aktuell förbrukning eller sammanlagd förbrukning kan enkelt med knapptryckning programmeras och hämtas via inställda kopplings- eller lamrvärden.
Enheterna har två kopplingsutgångar som kan programmeras som Slutande eller Brytande. En kopplingsutgång kan för visning av mätvärden även konfigureras som skaleringsbar analogutgång. För övervakning av förbrukningsmängden skickar den andra utgången räknepulser till styrningen.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. Därutöver finns givare till förfogande som kan parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.