You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för vibration och diagnostik

System för vibration och diagnostik

System för vibrationsövervakning

System för vibrationsövervakning används för ett tillståndsrelaterat underhåll av maskiner och anläggningar. De hjälper till att upptäcka maskinskador på ett tidigt stadium och så kan kostsamma driftstopp undvikas.
ifm-produktsortimentet omfattar vibrationssändare, vibrationsgivare, accelerationsgivare och utvärderingselektronik. Vibrationssändare och givare detekterar tillförlitligt skador på valslager och obalans i drivenheter och roterande maskindelar. Accelerationsgivare i kombination med en diagnoselektronik används för omfattande vibrationsövervakning av stora drivenheter.