You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Identifikationssystem
  4. Optisk identifiering

Optisk identifiering

Kodläsare 1D/2D

Användningsområden för kodläsare 1D/2D sträcker sig från produktspårning, produktstyrning till produktidentifiering.
Givaren känner igen 1D- och 2D-koder oavsett kodens roteringsläge till givaren. Även skadade eller smutsiga koder identifieras tillförlitligt, även om upp till en fjärdedel av informationen är förstört. Dessutom löser den textinläsningsuppgifter (OCR) till exempel för produktidentifikation med hjälp av typskylter eller serienummer.
Tilläggsbelysningar skapar ett homogent ljusfält – om önskas en nästan helt skuggfri belysning av koderna eller för markering av ytegenskaper.
Operativsystemet tillåter bekväm konfiguration av 1D/2D-kodläsaren. OPC_server-mjukvaran är ett gränssnitt för integration i ett övergripande system. PCn med pekskärm möjliggör konfiguration, drifttagning och övervakning av givare för objektdetektering, 3D-givare, kodläsare och RFID-läsare.