You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Identifikationssystem
  4. RFID UHF

RFID UHF

RFID UHF

RFID-lösningen inom UHF-området används inom produktionen, intralogistiken och matningstekniken. Avgörande fördelar är långa räckvidder och förmågan att läsa av flera transponder (så kallade ID-taggar) på samma gång.
UHF-utvärderingsenhetenen styr dataöverföring till RFID-antennerna eller givar-/ställdon-nivån, kommunicerar med det högre styrplanet och möjliggör enhetskonfigurationen via en webbserver. Olika varianter tillåter användningen av UHF-utvärderingsenheter inom och utanför Europa.
UHF-utvärderingsenheten överför data till PLC via Ethernet IP eller Ethernet TCP/IP.
UHF-antenner för RFID tjänar till beröringsfri läsning och/eller skrivning av RFID-transpondrar. De finns för fyra olika räckvidder - Ultra Low Range, Low Range, Mid Range och Wide Range.
ID-taggar är informationsbärare för RFID-systemet. De monteras till föremålet som ska koderas och skapar så en logisk anslutning mellan koden och tillhörande föremål.