You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Identifikationssystem
  4. RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

RF-identifikationssystemet för 125 kHz används för beröringsfri läsning och/eller skrivning av RFID-transpondrar (ID-taggar). De kompakta läs-/skrivhuvudena innehåller förutom antenner även den kompletta utvärderingen och gränssnitt till AS-gränssnitt. Så kan enheterna drivas direkt i AS-i nätverket. Data konverteras till digitalt kodade värden och tillhandahålls utan att ytterligare programmering till AS-i styrplan behövs. Användningsområdena är till exempel styrning av materialflöde och -kontroll i produktionslinjer.
En AS-i master kan styra upp till 31 enheter. För en bekväm konfigurationen av RFID-systemet kan systemslösnings-appar från ifm användas. Ingen speciell PC-mjukvara behövs; en webbläsare räcker. Ett alternativ till AS-i-gränssnitta kan vara en antenn som ansluts direkt till en RFID-utvärderingsenhet med fältbuss-gränssnitt. Utvärderingsenheten överför data till PLC via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT.
Produktsortimentet omfattar läs-/skrivhuvuden för olika stora detekteringsområden samt ett antal olika ID-taggar.