You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Identifikationssystem

Identifikationssystem

Identifikationssystem

Automatiserade identifikationssystem med 1D/2D-koder eller RFID-etiketter är nuförtiden standard inom produktion, intralogistik och matningsteknik. De möjliggör behovsorienterad distribution av varor och komponenter. Dessutom tillåter de spårning av arbetsstycken i realtid. Så kan tillverknings- och leveransprocesser helt automatiskt styras och dokumenteras konsekvent.
I RF-identifikationssystem läses/skrivs RFID-transpondrar, så kallade ID-taggar som befinner sig på arbetsstyck- eller varubärare beröringsfritt av antenner. Deras data överförs direkt till en RFID-utvärderingsenhet och bearbetas där. Utvärderingsenheten överför data till PLC via fältbussgränssnitt som till exempel PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT. Användningsområdena är till exempel styrning av materialflöde och -kontroll i produktionslinjer.
Användningsområden för kodläsare 1D/2D sträcker sig från produktspårning, produktstyrning till produktidentifiering.
Givaren känner igen 1D- och 2D-koder som har satts fast på arbetsstyckesbärare oavsett kodens roteringsläge till givaren. Även skadade eller smutsiga koder identifieras tillförlitligt, även om upp till en fjärdedel av informationen är förstört. Dessutom löser den textinläsningsuppgifter (OCR) till exempel för produktidentifikation med hjälp av typskylter eller serienummer.