You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Utvärderingsenheter, temperatur

IO-Link - utvärderingsenheter för temperaturgivare

  • Mycket stort temperaturutvärderingsintervall
  • Lokal visning av det aktuella temperaturvärdet
  • Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
  • Intuitiv och användarvänlig 3-tryckknappskontroll
  • Automatisk detektering av den anslutna givartypen

IO-Link - utvärderingsenheter för temperaturgivare

Temperatur-utvärderingsenheter

Med utvärderingsenheten av typen TR för temperaturgivare kan signaler från motståndstemperaturgivare detekteras, utvärderas och visas tillförlitligt. Elektroniken känner själv av om Pt100- eller Pt1000-givare har anslutits, oberoende om det gäller två-, tre- eller fyrledarkoppling. Enheten har ett brett mätområde.
Kritiska processtillstånd, som exempelvis under- och överskridande av en gränstemperatur, kan övervakas direkt med en kopplingsutgång. För kontinuerlig temperaturmätning finns det enheter med en högupplöst och skaleringsbar analogutgång. Displayen på enheten visar den aktuella processtemperaturen hela tiden.
Utvärderingsenheten kan kombineras med inskruvningsgivare eller anliggningsgivare, stavgivare eller temperaturgivare för hygieniska tillämpningar.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.