You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Kompakta temperaturgivare med display

IO-Link - kompakta temperaturgivare med display

  • Mycket stort temperaturutvärderingsintervall
  • Lokal visning av det aktuella temperaturvärdet
  • Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
  • Intuitiv och användarvänlig 3-tryckknappskontroll
  • Med kopplingsutgång, analog signal och IO-Link

IO-Link - kompakta temperaturgivare med display