1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Självövervakande temperaturgivare

IO-Link - självövervakande temperaturgivare

  • Noggrann skalbar analog utgång och hög precision över hela temperaturintervallet
  • Med diagnostisk utgång för övervakning av avdrift och fel
  • Hög processäkerhet tack vare självövervakning
  • Kostnadsbesparingar är möjliga genom minskade kalibreringsintervaller
  • Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin


Temperatursändare med självövervakning

Temperaturgivarna av typen TAD övervakar systemtemperaturen i maskiner och utrustning på ett tillförlitligt sätt. Tack vare designen som lever upp till hygieniska krav, den höga kapslingsklassen och processanslutningen är givarna särskilt lämpade för användning inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. I många tillämpningar i dessa branscher måste de temperaturgivare som används kalibreras regelbundet. Detta gäller inte för typen TAD.
Förutom en mycket exakt skaleringsbar analogutgång har enheten en diagnosutgång för drift- och felövervakning. Genom att använda två olika givarelement som övervakar varandra i processen säkerställs att det på ett tillförlitligt sätt känns igen om givaren glider bort och att det meddelas till diagnosutgången. Om ett av givarelementen som sitter i spetsen på mätenheten skulle sluta fungera (till exempel vid en kortslutning) går det fortfarande att mäta temperaturen med det andra givarelementet som fortfarande fungerar.
Givarna har olika stavlängder och processanslutningar.
De kan parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.