You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Punktnivågivare för hygieniska applikationer

IO-Link - punktnivågivare för hygieniska applikationer

  • För tillförlitlig nivåkontroll i tankar och behållare
  • Använd i vätska och viskös media och bulkmaterial
  • Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
  • Differentiering av media med parameterisering av kopplingsutgångarna
  • Tillförlitlig blockering av avlagringar eller skum

IO-Link - punktnivågivare för hygieniska applikationer


Gränsnivågivare för hygieniska användningsområden

Nivågivarna i LMT-serien övervakar nivåer i containrar och tankar på ett tillförlitligt sätt och skyddar pumpar mot torrkörning.
På grund av höljesmaterialen som rostfritt stål och PEEK i hög kvalitet och processanslutningar som lever upp till hygieniska krav är givarna särskilt lämpliga för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Många internationella godkännanden eller certifieringar som till exempel EHEDG, 3A och FDA, tillåta användning inom hygieniska användningsområden.
Givaren kan användas in nästan alla flytande eller tjockflytande medier som till exempel bulkmaterial. Den detekterar även mycket hårt fastsittande (till exempel ketchup) eller icke-ledande medier (som vegetabilisk olja). Medier som sitter fast eller skum detekteras inte. Genom två oberoende inställbara kopplingsutgångar kan man till och med skilja mellan två olika medier.
Givarna finns i olika sondlängder.
Varje givare i LMT-serien har en fabriksförinställning till ett visst medium. För särskilda krav kan känsligheten och ytterligare funktioner justeras för respektive användningsområde. Stänk, vågrörelser och bubblor kan kompenseras genom att till exempel att ställa in en fördröjning.
Inställningen av parametrar sker sedan via IO-Link, till exempel med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.