You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Nivågivare för hygieniska applikationer

IO-Link - nivågivare för hygieniska applikationer

  • För tillförlitlig nivåkontroll i tankar och behållare
  • Anpassning till olika behållarhöjder genom förkortning av proben
  • Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
  • Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
  • Modulärt system som består av utvärderingsenhet och prob

IO-Link - nivågivare för hygieniska applikationer


Nivågivare för hygieniska användningsområden

Nivågivare i LR-serien arbetar med styrda mikrovågor och mäter nivån med hjälp av elektromagnetiska impulser inom nanosekund området. Genom användningen av livsmedelsdugliga material och monteringsmöjligheter som lever upp till hygieniska krav är den särskilt lämplig för kontinuerlig nivåövervakning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Nästan alla medier kan detekteras även hårt fastsittande eller icke-ledande. Skum eller höga temperaturer påverkar inte den exakta detekteringen av nivåer.
Givaren monterar med hjälp av tillbehör som monterings- eller svetsningsadaptrar (t.ex. Clamp, mjölkslang, Varivent) direkt i containern. Vid behov kan givarsonden enkelt kortas av användaren och anpassas till behållaren.
Enheten har två kopplingsutgångar som kan programmeras som Slutande eller Brytande. En kopplingsutgång kan för visning av mätvärden även konfigureras som skaleringsbar analogutgång.
Inställning av alla parametrar och programmeringen av kopplingspunkterna och indikeringen av aktuell nivå sker med programmeringsknappar och en 4-siffrig alfanumerisk display. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.