You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Mekatronisk flödesmätare med display

IO-Link - mekatronisk flödesgivare med display

  • Noggrann detektering av flöde och medietemperatur
  • Lämpligt för vatten, kylmedel, olja och glykollösningar tack vare integrerade mätgrafer
  • Tillförlitligt förhindrande av återflöde med mycket snabb svarstid
  • Med kopplingsutgång, analog utgång eller frekvensutgång och IO-Link
  • Tydligt synlig LED-display med röd/grön färgändring

IO-Link - mekatronisk flödesgivare med display

Mekatroniska flödesgivare med display

De mekatroniska flödesgivarna med display i SBY-serien övervakar flytande medier som vatten, glykollösningar, industrioljor eller kylsmörjmedel. De detekterar båda processtorlekarna flödesmängd och medietemperatur.
Givaren arbetar enligt en principen där kolven är fjäderstödd. Mot ventilsätet i kapslingen vilar kolven, men den trycks upp mot fjäderkraften genom det strömmande mediet. Kolvpositionen är en indikator för flödet. Fjäderkraften återställer kolven i dess utgångsposition om flödet minskar och förhindrar på så sätt ett tillbakaflöde.
I produktsortimentet ingår flödestransmittrar med analog utgång och flödesvakt med kopplingsutgång.
Den 4-siffriga lysdiod-displayen som är synlig på långa avstånd och från alla sidor och de två lysdioderna som anger kopplingstillståndet och är monterade på givarhuvudena underlättar driftsättning, underhåll och drift. Displayen kan ställas om från ”Röd”-visning till en Röd-Grön-växling. Så visas kopplingstillstånden tydligt eller man får ett enhetligt färgfönster.
Den robusta mekaniska konstruktionen tillåter användning vid höga tryck och inom tuffa industriella miljöer. Beroende på flödesmängden som skall detekteras finns enheter tillgängliga med olika processanslutning.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.