You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Vortex flödesmätare med display

IO-Link - flödesgivare med display

  • Tillförlitlig detektering av flöde och medietemperatur
  • Med analoga, kopplings- eller frekvensutmatningar
  • Displayen kan vridas för optimal uppriktning
  • Tydligt synlig LED-display med röd/grön färgändring
  • Lämplig för vatten, avjoniserat vatten och kylvatten

IO-Link - flödesgivare med display

Vortex-flödesgivare med display

Flödesgivarna i SV-serien övervakar vattenbaserade vätskor. De detekterar två processtorlekar: flödesmängd och medietemperatur. De används ofta i kylsystem som till exempel i stålverk, inom bilindustrin och inom glastillverkningen.
Givarna arbetar enligt Vortex-mätprincipen. Mediet som flödar skapar beroende på dess hastighet en dubbelriktad turbulens vid en uppdämningsbank som har monterats fast vid ett mätröret. Denna turbulens är en tillförlitlig indikator på flödesmängden. Vortex-principen är i stort sett oberoende av mediets tryck- och temperaturförändringar.
Enheterna har display med bra bildkvalitet där man kan läsa av processvärden. Visningen av det aktuella flödet och temperaturen sker antingen som analogsignal, som frekvenssignal, kopplingsutgång eller via IO-Link.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.