You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Tryckgivare för höga temperaturer

IO-Link - tryckgivare för höga temperaturer

  • För användning i höga temperaturer i mat- och dryckesindustrin
  • Robust hölje i rostfritt stål med hygienisk plan frontdesign
  • Med anslutningsteknologi med två och tre ledningar
  • Minskad kabeldragningskomplexitet vid användning som strömloop med två ledningar
  • Membrantätning med integrerad klämma med membran av rostfritt stål

IO-Link - tryckgivare för höga temperaturer


Tryckgivare för användning inom höga temperaturer

Tryckgivare av serien PI22/PI23 är konstruerade för höga temperaturer inom livsmedels- och dryckesindustrin som bland annat i UHT-anläggningar (Ultra High Temperature).
Den 4-siffriga lysdiod-displayen som är synlig på långa avstånd och från alla sidor underlättar driftsättning, underhåll och drift.
Givarna kan inte bara anslutas som 3- eller 4-ledare, utan även som 2-ledare i en strömkrets. Detta gör att mindre kabeldragning krävs i nya anläggningar och det underlättar även bytet vid befintliga 2-ledarförbindelser.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.