1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Tryckgivare - typ PN med digital display

IO-Link - tryckgivare typ PN med display

  • Programmerbar röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
  • Processanslutningen kan vridas för optimal uppriktning
  • Intuitiv, användarvänlig hantering
  • Tydligt synlig indikation av kopplingssstatusen
  • Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning


Tryckgivare i PN-serien med digital display

Tryckgivaren i PN-serien övertygar med en modern och användarvänlig design. Maximal robusthet, hög kapslingsklass och en permanent lasermärkning säkerställer en tillförlitlig användning av givarna även inom tuffa industriella miljöer. Den keramisk-kapacitiva mätprincipen med särskilt stöd för mätmembran gör givarna tåliga mot överbelastning under drift och höga tryck och garanterar på så vis en bra långsiktig stabilitet.
Den 4-siffriga lysdiod-displayen som är synlig på långa avstånd och från alla sidor och de två lysdioderna som anger kopplingstillståndet och är monterade på givarhuvudena underlättar driftsättning, underhåll och drift. Displayen kan ställas om från ”Röd”-visning till en Röd-Grön-växling. Så visas kopplingstillstånden tydligt eller man får ett enhetligt färgfönster.
Den inskruvade givaren kan vridas i valfri riktning. Monteringsfästena som finns som tillbehör möjliggör valfri montering.