You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare

IO-Link processgivare

  • Tryckgivare för detektering av systemtrycket i maskineri och anläggning
  • Tillförlitlig övervakning av vätskor och gaser i rör
  • Nivå- och nivåbegränsningsövervakning på tankar och behållare
  • Temperaturgivare med hög precision över hela temperaturmätintervallet
  • Enheter med tydligt synlig LED-display med alternerande röd-grön indikering

IO-Link processgivare