You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link - givare för rörelseövervakning
  5. Inkrementella pulsgivare

IO-Link - inkrementella pulsgivare

  • Definierad pulssekvens för tillförlitlig detektering av rotationshastigheter
  • För noggrann positionsfastställning och linjär mätning
  • Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
  • Hög stöt- och vibrationstålighet tack vare full magnetisk avkänningsprincip
  • Ihålig axelpulsgivare för direkt montering på ställdon

IO-Link - inkrementella pulsgivare

Inkrementella rotationsgivare

Inkrementella rotationsgivare avger ett exakt definierat antal pulser per rotation. Detta är ett mått för den tillryggalagda vinkeln eller sträckan. På grund av fasförskjutningen av de båda signalerna A och B med 90° är det möjligt att utvärdera rotationsriktningen.