You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link positionsgivare
  5. Avståndsgivare typ O5 med display

IO-Link - avståndsgivare typ O5 med display

  • Noggrann bakgrundsblockering och färgoberoende detektering
  • Mycket lång räckvidd tack vare Time-of-Flight
  • Med display och tryckknappar för noggrann kopplingspunktsinställning
  • Varianter med laserskyddsklass 1 för kraven i fordonsindustrin
  • Avståndet visas på den integrerade displayen

IO-Link - avståndsgivare typ O5 med display


Avståndsgivare i O5-serien med display

O5D-enheten är en avståndsgivare med ”time-of-flight”-mätning med PMD-teknologi (PMD = Photo-Mix-Detektor). Den förenar fördelarna stora räckvidder, tillförlitlig bakgrundsdämpning, synliga röda ljus och hög funktionsreserv i ett kompakt rektangulär standardhölje. Inställningen av kopplingspunkten sker intuitivt och exakt på centimetern med hjälp av ”+/-”-knappar och en display på enheten. Alternativt går det tack vare IO-link mycket lätt att ställa in kopplingspunkten via ett styrsystem eller en PC. På den integrerade displayen går det att läsa av det faktiska värdet när som helst. Den exakta bakgrundsdämpningen gör att även släta, matta, mörka eller ljusa föremål detekteras tillförlitligt. Den valfria infallsvinkeln tillåter flexibla monteringspositioner, underlättar monteringen och sparar kostnader. Varianter mer laserklass 1 motsvarar kraven från användningar inom fordonsindustrin.