1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Linkenheter
  5. elektroniska 24 V DC säkringar

IO-Link - elektroniska 24V brytare

  • För permanent övervakning av den sekundära 24 V-kretsen
  • Tillförlitlig avstängning om fel inträffar
  • Modulärt och selektivt skydd av maskineri och anläggning
  • Tydligt synlig LED för att indikera kapacitetsutnyttjande, utlösning och drift
  • Med IO-Link för överföring av signaler och diagnostikdata


IO-Link - Elektroniska 24V DC säkringar

Elektronisk 24 V DC säkringar övervakar sekundärkretsen permanent och på ett tillförlitligt sätt och stänger av den om ett fel skulle uppstå. Användningen av dessa elektroniska säkringsbrytare möjliggör till exempel avbrytning av strömkretsar med lång kabellängd vid överbelastning som mekaniska dvärgbrytare ofta inte utlöser.
Systemet har en modulär design och omfattar en inmatningsmodul och säkringsmoduler som kan anslutas till den. Med hjälp av en knapp kan man sätta på/av och återställa en säkerhetsmoduls alla kanaler. Därutöver går det även att ställa in modulens parametrar via IO-Link. All information sänds direkt till den anslutna IO-Link-Master. Dessutom överförs diagnosinformation som till exempel vilken säkringsautomat som har utlöst och antalet utlösningstillfällen per säkring. Även påslagningen av enskilda strömkretsar efter varandra vid drifttagningen eller omstart efter ett åtgärdat fel kan göras via IO-Link med en fjärråtkomst.
Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.