You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. Fältbussar
  5. Absoluta flervarviga pulsgivare

Absoluta flervarviga pulsgivare

  • För noggrann positionsfastställning och hastighets-, vinkel- och linjär mätning
  • Direkt utmatning av värdena via CANopen-gränssnitt
  • Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Enkel kabeldragning och programmering

Absoluta flervarviga pulsgivare


Absolut Multiturn-rotationsgivare

Absoluta rotationsgivare, även kallade vinkelkodare tilldelar varje vinkelposition ett unikt värde även över flera varv.
Multiturn-rotationsgivare detekterar inte bara den absoluta vinkelpositionen utan de räknar även rotationerna. Även om maskinen måste omstartas efter ett strömavbrott avkänns den aktuella positionen snabbt och säkert. Signalerna överförs antingen via ett SSI-gränssnitt eller ett fältbussgränssnitt såsom CAN eller Profibus.