You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-interface för Ex-klassade områden
  5. AirBoxar för pneumatik

AS-interface för Ex-klassade områden - AirBoxar för pneumatiska applkationer

  • Digitala och analoga tryckluftsmoduler för användning i ej elektriskt ledande damm
  • Mycket säker montering och hög skyddsklass
  • Överlappningsfria slidventiler
  • Tre fritt valbara riktningar för den platta kabeln
  • Utökat adresseringsläge

AS-interface för Ex-klassade områden - AirBoxar för pneumatiska applkationer


AirBox för pneumatik

AS-i AirBox är en kombination av en I/O-modul och en magnetventil. Den används inom pneumatiken för decentraliserade cylindrar eller för ventiler, klaffar eller skjutanordningar som drivs av vriddon. På grund av användning av ett stötskydd är den lämpliga för användning inom explosionsfarliga områden som till exempel i mjöl- och sädesilor, kraftfoder- och blandfoderfabriker.
Den verktygslösa monteringen av AirBox till AS-i-flatkabeln underlättar installationen och ledarförbindelsen. Dessutom höjs energieffektiviteten genom den decentraliserade användning nära ställdon.
Produktsortimentet omfattar AirBox med olika ventilfunktioner.
AirBox som 2 x 3/2 vägars-utförande lämpar sig särskilt lämplig för anslutning av två enkelverkande cylindrar. Vid bortfall av tryckluft kör dessa till en säker position.
5/2 vägars-AirBox (monostabil/ bistabil) används på samma sätt som 5/3 vägars-AirBox med dubbelverkande ställdon. Denna ventilfunktion förhindrar till exempel genom en spärr att en last faller ner vid ett tryckluftsbortfall.