You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-interface för Ex-klassade områden

AS-interface för Ex-klassade områden

As-gränssnitt för explosionsfarliga områden

Det decentrala AS-gränssnittet I/O-modulen i ClassicLine-serien med snabbmonteringsteknik förbinder binära och analoga givare och ställdon via AS-gränssnitt med Gateway eller PLC. AS-i AirBox är en kombination av en I/O-modul och en magnetventil. Den används inom pneumatiken för decentraliserade cylindrar eller för ventiler, klaffar eller skjutanordningar som drivs av vriddon. Dubbla induktiva givare med AS-gränssnitt tjänar till tillförlitlig återkoppling från pneumatiska vriddons och venilklaffars positioner.
På grund av användning av ett stötskydd är dessa enheter lämpliga för användning inom explosionsfarliga områden.