You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Linnödstoppsswitch

AS-Interface Safety at Work - linnödstopp

  • Tillförlitligt skydd av omfattande riskfyllda områden
  • För användning på transportband
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
  • Enkel inställning av linspänningen
  • Integrering i AS-i-nätverk

AS-Interface Safety at Work - linnödstopp


Brytare för nödstopplinor

Brytare för nödstopplinor används till för säkring av vidsträckta riskzoner och används ofta vid transportbandsanläggningar. När man drar i linan eller om linan skulle rivas bort eller ett slag mot NÖDSTOPP-knappen gör att NÖDSTOPP-linans kopplingsfunktion aktiveras. Efter att NÖDSTOPP-funktionen har aktiverats upprätthåller en låsningsmekanism NÖDSTOPP-aktiveringen tills att en manuell återställning genomförs genom att trycka på den blå reset-knappen.
En återställning är endast möjlig om remförspänningen är korrekt.
NÖDSTOPP-linans inställning görs direkt vid NÖDSTOPP-linans brytare. Visningsfönstret som har monterats där för visningen av remförspänningen underlättar justering, felsökning och underhåll betydligt.
Givare för linor, snedgång och andra givare kan integreras i AS-i-system med AS-i-PCB:er. Detta kan även utföras säkerhetsrelaterat (Safety at Work).