You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Säkra AS-i dörrbrytare

AS-Interface Safety at Work - säkra AS-i dörrbrytare

  • Med stängd eller öppen strömkretsprincip
  • Vridbart låshuvud i metall
  • Mekanisk frikoppling på framsidan
  • Speciellt utrymmesbesparande design
  • Lämplig för applikationer upp till Prestandanivå PL d

AS-Interface Safety at Work - säkra AS-i dörrbrytare


Säkra dörrkontakter

AS-i dörrkontakter med stängning gör att rörliga skyddsanordningar som till exempel skyddsgaller, skyddsdörrar och andra täckningar hålls stängda så länge ett farligt läge består. De drivs i säkra AS-i-system (Safety at Work) och
arbetar som elektromagnetiska låsanordningar med spärr.
Tillsammans med en skiljande skyddsanordning och maskinstyrningen förhindrar denna säkerhetskomponent att skyddsanordningen kan öppnas under det att en farlig maskinrörelse utförs. För styrenheten betyder detta att startkommandon som orsakar farliga tillstånd endast får bli verksamma när skyddsanordningen är i skyddsläge och låsningen är i spärrat läge. Spärrläget på spärren får släppas först när den farliga situationen är över.