You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Säkerhetsmonitorer

AS-Interface Safety at Work - säkerhetsmonitorer

  • Olika logikfunktioner
  • Övervakning av upp till 31 säkra AS-i-slaves
  • Användingsområden: luckövervakning, ljusridåer, E-STOP, tvåhandskontroll
  • Två OSSD vilka kan slås av separat från varandra
  • TÜV-godkänd till EN 954-1 och IEC 61508

AS-Interface Safety at Work - säkerhetsmonitorer

Monitorer, PLC och Gateways

AS-i säkerhetsmonitorer används i AS-i-system för övervakning av skyddsanordningar som till exempel NÖDSTOPP-brytare.
Den övervakar de kodsekvenser i AS-i nätverket som ska överföras. Vid avvikelser i meddelanden eller timeout sätter monitorn anläggningen i ett säkert tillstånd.
Enheten finns i två versioner: med en eller två redundant genomförda utgångskopplingselement. Det går att placera den på valfri plats i AS-i-systemet. Det går att driva flera AS-i-säkerhetsmonitorer i en AS-i-master. Därför är en gruppering för utvärdering av säkra AS-i slavar utan problem möjlig.
Det går att ställa in parametrar för säkerhetsrelä-funktionerna som ”NÖDSTOPP”, ”Stoppkategorier 0 eller 1”, ”tvåhandsmanövrering” eller ”Aktiveringsknapp” med hjälp av mjukvaran. En AS-i-säkerhetsmonitor ersätter alltså många vanliga säkerhetsreläer.