You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-Interface system och givare
  5. RFID läs-/skrivhuvuden

AS-Interface system och givare - RFID läs-/skrivhuvuden

  • RFID för montering, matning och hanteringsteknologi
  • Enkel och snabb inställning
  • Anslutning av upp till 31 RFID-läsare till en AS-i-master
  • Hög lästillförlitlighet

AS-Interface system och givare - RFID läs-/skrivhuvuden


RFID-läs-/skrivhuvuden

RF-identifikationssystemet för DTS125 används för beröringsfri läsning och/eller skrivning av RFID-transpondrar (ID-taggar). De kompakta läs-/skrivhuvudena innehåller förutom antenner även den kompletta utvärderingen och gränssnitt till AS-gränssnitt. Så kan enheterna drivas direkt i AS-i nätverket. Data konverteras till digitalt kodade värden och tillhandahålls utan att ytterligare programmering till AS-i styrplan behövs. Användningsområdena är till exempel styrning av materialflöde och -kontroll i produktionslinjer.
I spårförda matningssystem monteras kodbärare (ID-taggar) till de föremål som ska identifieras som till exempel containrar och varu- eller arbetsstyckesbärare. När de kommer in i Läs-/skrivhuvudets detekteringsområde, läses informationen av. En AS-i master kan styra upp till 31 enheter.
Produktsortimentet omfattar läs-/skrivhuvuden för olika stora detekteringsområden samt ett antal olika ID-taggar.