You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-Interface system och givare

AS-Interface system och givare

AS-gränssnitt system och givare

Förutom PLC, Gateways, moduler och anslutningsteknik innehåller ifm-produktsortimentet inom området för AS-gränssnitt en mängd intelligenta givare och system.
AS-i AirBox till exempel är en kombination av en I/O-modul och en magnetventil. Den används inom pneumatiken för decentraliserade cylindrar eller för ventiler, klaffar eller skjutanordningar som drivs av vriddon.
RF-identifikationssystemet för DTS125 används för beröringsfri läsning och/eller skrivning av RFID-transpondrar (ID-taggar). De kompakta läs-/skrivhuvudena innehåller förutom antenner även den kompletta utvärderingen och gränssnitt till AS-gränssnitt. Så kan enheterna drivas direkt i AS-i nätverket.
Dessutom finns induktiva givare, temperaturgivare, ventilgivare för lyftventiler och dubbelgivare för vriddon med inbyggda AS-i gränssnitt.