1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. System för signalutvärdering
  5. Flödesövervakning

Signalutvärderingssystem - utvärderingssystem för flödesövervakning

  • Integrerad övervakning av flöde, temperatur och kablage
  • Justerbara kopplingsutgångar för övervakning av flöde och temperatur
  • Tydligt synlig LED-flerfärgsdisplay för stapeldiagram
  • Signalutmatning via potentialfria reläkontakter
  • Anslutningsalternativ: Isoleringsförskjutning/insticksskruvanslutningar och klämplintar


Flödesövervakning

Inom användningar där det inte är möjligt att använda en flödesgivare med inbyggd utvärdering, används i stället givare tillsammans med utvärderingsenheter. Det gör man till exempel inom explosionsfarliga områden, om monteringsutrymmet är mycket trångt eller vid fjärrvisning.
I sortimentet ingår utvärderingsenheter för montering i kopplingsskåp och montering på plats. Beroende på vilken enhet kan flödet, temperaturen och/eller kabelbrott övervakas. Alla enheter visar flödet via en förloppsindikator med lysdioder.
Utvärderingssystemen för montering på plats är anslutna via M12-stickkontakter direkt vid mätpunkten med flödesgivare.
Givarna och utvärderingselektroniken har konstruerats för och är tillåtna enligt gällande föreskrifter för användning inom explosionsfarliga områden.