1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Temperaturgivare
  5. Givare med temperaturpick-up och display

Temperaturgivare - givare med temperaturpick-up och display

  • Analog utgång eller kopplingsutgång för övervakning
  • Användarvänlig kommunikation via IO-Link
  • Brett temperaturutvärderingsintervall
  • Intuitiv, användarvänlig hantering
  • Lokal visning av det aktuella temperaturvärdet


Givare med temperaturgivare och display

Temperaturgivare av typen TN tjänar till tillförlitlig detektering och utvärdering av processtemperaturer. De används om en visning på plats krävs. Enheterna har en utmärkt responstid, hög tryckhållfasthet och ett brett mätområde. Kritiska processtillstånd, som exempelvis under- och överskridande av en gränstemperatur, kan övervakas direkt med en kopplingsutgång. För kontinuerlig temperaturmätning finns det enheter med en högupplöst och skaleringsbar analogutgång. Displayen på enheten visar den aktuella processtemperaturen hela tiden.
Den 4-siffriga lysdiod-displayen som är synlig på långa avstånd och från alla sidor och de två lysdioderna som anger kopplingstillståndet och är monterade på givarhuvudena underlättar driftsättning, underhåll och drift. Displayen kan ställas om från ”Röd”-visning till en Röd-Grön-växling. Så visas kopplingstillstånden tydligt eller man får ett enhetligt färgfönster.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.