You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Temperaturgivare
  5. Temperaturpluggar

Temperaturgivare - temperaturpluggar

  • Litet, lätt hölje med M12-anslutningar
  • Minskad monteringskomplexitet och felkällor
  • Skalbar utvärdering av temperaturgivare
  • Status-LED för signallering av driftstatusen
  • Full ingjutning och robust anslutningsteknologi för hög vibrationstålighet

Temperaturgivare - temperaturpluggar


Temperaturpluggar

Temperaturpluggarna är en mätsignalomvandlare för temperaturgivare och motståndstermometrar. I kombination med stavgivare av typen TT och TM och inskruvningsgivare och anliggningsgivare av typen TS övervakar den på ett tillförlitligt sätt temperaturen på flytande och gasformiga medier i containrar, tankar och rörledningar och på höljesytor.
När man använder temperaturpluggar av typen TP krävs mindre kabeldragning och det underlättar montering jämfört med vanliga huvudsändare eller sändare som monteras på skenor. Vanliga felkällor som till exempel temperaturgivare som ansluts på felaktigt sätt via kabelklämmor undviks om man använder sig av standard M12 stickkontakter.
Det kompakta höljet möjliggör användning inom trånga inbyggnadsförhållanden.
Givaren kan parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.