You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Nivågivare
  5. Utvärderingsenheter för nivåkontroll

Nivågivare - utvärderingsenheter för nivåkontroll

  • Direkt kontroll av pumpar och ventiler
  • Justerbar påslagnings- och frånslagningsfördröjning
  • Integrerad strömförsörjning med stort inspänningsområde för givarströmförsörjningen
  • Speciellt utrymmesbesparande design
  • Insticksskruvanslutningar förenklar installationen

Nivågivare - utvärderingsenheter för nivåkontroll


Utvärderingsenhet för nivåreglering

Utvärderingsenheten för nivåreglering reglerar nivåer i behållare och ger på så vis skydd mot till exempel spill, torrkörning och läckage. Enheten tar emot signaler från en extern givare och kopplar sina utgångar i enlighet med de justerbara ingångs- och utgångsfördröjningarna.
I sortimentet ingår anordningar för anslutning av en eller två givare.
Nivåregleraren med en givare övervakar den övre gränsnivån i en behållare med en kapacitiv givare. När nivågränsen är nådd avger givaren en signal till utvärderingsenheten. Denna stänger inloppsventilen för den inställda tiden och förhindrar på så vis att behållaren överfylls.
Nivåregleraren med två givare är en tvåpunktsreglering. För skydd av en pump mot torrkörning monteras två kapacitiva givare på behållaren. När den nedre nivågränsen är nådd avger givaren en signal till utvärderingsenheten. Med reläutgången stänger denna av pumpen som i vanliga fall används för att transportera ut mediet ur behållaren. När den övre fyllningsnivån är nådd kopplar den andra givaren som har placerats där. Reläet i utvärderingsenheten slås på igen och pumpen startas.