1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Nivågivare
  5. Dränkbara trycktransmittrar

Nivågivare - dränkbara tryckgivare

  • Enkel nivåmätning till låg kostnad
  • Tryckkompensation via internt ventilerad kabel
  • Minskad kabeldragningskomplexitet tack vare strömloop med två ledningar
  • Hög total noggrannhet och långsiktig stabilitet
  • Versioner med ATEX-, IECEx- och GL-godkännande


Nivåmätsonder

De dränkbara tryckgivarna i PS3-serien tjänar till tillförlitlig nivåmätning i containrar, tankar, borrhål, brunnar, strömmande vatten eller avloppsvattenanläggningar. Givarna utmärker sig genom en mycket exakt utgångssignal och en bra långsiktig stabilitet.
Givarna har en analog utgångssignal och två-trådsteknik. Detta gör att mindre kabeldragning krävs i nya anläggningar och det underlättar även bytet vid befintliga två-ledarförbindelser.
Den dränkbara tryckgivaren justeras optimalt i den aktuella monteringssituationen med valfria tillbehör som extra vikt och kabel-klämfästet in perfekt på installationen.