You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Nivågivare
  5. Elektronisk kontaktmanometer med analog display

Nivågivare - elektroniska manometers med analog display

  • Utmärkt läsbarhet också på långa avstånd
  • Vridbar display med LED-stapeldiagram för kopplingspunktsindikering
  • Utmatningsfunktioner programmerbara via LED-display och optiska pekfält
  • Hygienisk, plan design
  • Plan processanslutning med olika tätningsalternativ

Nivågivare - elektroniska manometers med analog display


Elektroniska kontaktmanometrar med analog display

Den frontfogade elektroniska tryckgivaren med analog visning i PG-serien kombinerar den goda läsbarheten hos manometervisaren med en elektronisk tryckgivares fördelar. Enheten som även kallas elektronisk kontaktmanometer används överallt där systemtrycket inom processindustrin övervakas, överförs och samtidigt visas. Det kombinerar funktionerna hos en brytare, en sändare och en analog display.
Givaren har en programmerbar kopplingsutgång och en skaleringsbar analogutgång. En visare som inte syns i strömlöst läge visar det aktuella systemtrycket. Samtidigt visas värdet so ett alfanumeriskt värde på en lysdiod-display. En förloppsindikator med lysdioder visar dessutom kopplings- och frånslagspunkter, tendens och om tillgängliga de dynamiska tryckändringarnas gränser.
Givaren har ett robust hölje av rostfritt stål för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Den har ett högt överbelastningsmotstånd och en integrerad temperaturkompensation. Den analoga displayen är utbytbar och kan anpassas på ett bekvämt sätt till valfri monteringssituation.