1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Nivågivare
  5. Integrerad temperaturmätning

Nivågivare - med integrerad temperaturövervakning

  • Tillförlitlig nivådetektering i behållare och tankar
  • För användning i vatten, oljor och kylmedel
  • Användarvänlig inställning av kopplingsfunktion och kopplingspunkter
  • Nivå- och temperaturövervakning med bara en enhet
  • Tydligt synlig 4-siffrig LED-display


Nivågivare - med integrerad temperaturmätning

Nivågivarna i LT-serien övervakar nivå och temperatur i containrar och tankar på ett tillförlitligt sätt. De genomför en kontinuerlig mätning av fyllningsnivån till exempel i kylsmörjmedelbehållare eller hydraulisk behållare.
Enheten visar antingen den nuvarande nivån eller den aktuella temperaturen på displayen och signalerar att inställda gränser nåtts eller underskridits. Inställningarna för det medium som ska mätas, kopplingspunkternas och frånslagspunkternas höjder och utgångarnas kopplingsfunktioner görs intuitivt via användarmenyn.
Givarna finns i olika stavlängder. Med hjälp av de valfria inskruvnings- eller flänsadaptrarna kan enheter monteras på ett bekvämt sätt i det önskade doppdjupet.
Genom kombinationen av nivå- och temperaturövervakning i en enhet behövs inte ytterligare borrningar i tanken för det andra mätsystemet.