You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Nivågivare
  5. För rengöringsmedel, kylvätska och smörjmedel

Nivågivare - för rengöringsmedel, kylvätska och smörjmedel

  • Fritt programmerbara påslagnings- och frånslagningspunkter med fönsterfunktion
  • Enheter med skalbar analog utgång och ytterligare överflödeslarm
  • Tydligt synlig LED-display
  • Nivå- och temperaturövervakning med bara en enhet
  • Valbart: två konfigurerbara kopplingsutgångar för läckagedetektering

Nivågivare - för rengöringsmedel, kylvätska och smörjmedel


För användning med rengörings-, kyl- och smörjmedel

Nivågivarna i LK-serien övervakar nivåer i containrar och tankar på ett tillförlitligt sätt. De genomför en kontinuerlig mätning av fyllningsnivån till exempel i kylsmörjmedelbehållare eller hydraulisk behållare.
Enheten visar den nuvarande nivån på displayen och signalerar att inställda gränser nåtts eller underskridits. Inställningarna för det medium som ska mätas, kopplingspunkternas och frånslagspunkternas höjder och utgångarnas kopplingsfunktioner görs mycket bekvämt via användarmenyn.
Givarna finns i olika stavlängder. Med hjälp av de valfria inskruvnings- eller flänsadaptrarna kan enheter monteras på ett bekvämt sätt i det önskade doppdjupet.
LK12-serien är godkänd som överfyllnadsskydd enligt WHG § 19 (tysk lag om vattenhushållning).