1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Flödesmätare för små kvaniteter

Flödesmätare för små kvaniteter

  • För flödeshastigheter upp till 200 ml/min
  • Lämpligt för vatten och vattenbaserade lösningar
  • Med indikering av volymetrisk flödesmängd, total mängd och temperatur
  • Snabb svarstid och hög svarskänslighet
  • Tydligt synlig LED-display


Flödesgivare för små doseringsmängder

Flödesgivare i SQ-serien säkerställer en tillförlitlig övervakning av vatten och vattenlösningar. Den lämpar sig särskilt för att detektering av små flödesmängder som till exempel vid dosering av vätskor.
Den detekterar de tre processtorlekarna flödesmängd, förbrukningsmängd och medietemperatur.
Enheten har två kopplingsutgångar som kan programmeras som Slutande eller Brytande. En kopplingsutgång kan för visning av mätvärden även konfigureras som skaleringsbar analogutgång. För övervakning av förbrukningsmängden skickar den andra utgången räknepulser till styrningen.
Inställning av alla parametrar och programmeringen av kopplingspunkterna sker med knapptryckning på givaren och en 4-siffrig alfanumerisk display.