You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Mekatroniska givare med display

Mekatronisk flödesmätare med display

  • Optimerad för vatten och oljor
  • Integrerad temperaturmätning
  • Installation utan ytterligare inlopps- eller utloppsrörlängd
  • Röd/grön färgändring för processvärden
  • Mycket kort svarstid

Mekatronisk flödesmätare med display


Mekatroniska givare med display

De mekatroniska flödesgivarna med display i SBY-serien övervakar flytande medier som vatten, glykollösningar, industrioljor eller kylsmörjmedel. De detekterar båda processtorlekarna flödesmängd och medietemperatur.
Givaren arbetar enligt en principen där kolven är fjäderstödd. Mot ventilsätet i kapslingen vilar kolven, men den trycks upp mot fjäderkraften genom det strömmande mediet. Kolvpositionen är en indikator för flödet. Fjäderkraften återställer kolven i dess utgångsposition om flödet minskar och förhindrar på så sätt ett tillbakaflöde.
I produktsortimentet ingår flödestransmittrar med analog utgång och flödesvakt med kopplingsutgång.
Den 4-siffriga lysdiod-displayen som är synlig på långa avstånd och från alla sidor och de två lysdioderna som anger kopplingstillståndet och är monterade på givarhuvudena underlättar driftsättning, underhåll och drift. Displayen kan ställas om från ”Röd”-visning till en Röd-Grön-växling. Så visas kopplingstillstånden tydligt eller man får ett enhetligt färgfönster.
Den robusta mekaniska konstruktionen tillåter användning vid höga tryck och inom tuffa industriella miljöer. Beroende på flödesmängden som skall detekteras finns enheter tillgängliga med olika processanslutning.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.