You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Vortex flödesmätare

Vortex flödesmätare

  • Integrerad temperaturmätning
  • Kan användas för vatten med eller utan elektrisk ledningsförmåga (avjoniserat vatten)
  • Snabb och enkel inställning
  • Kompakt hölje för installation i trånga utrymmen

Vortex flödesmätare


Vortex-flödesgivare

Flödesgivare i SV-serien övervaka vattenbaserade vätskor och detekterar flödesmängden på ett tillförlitligt sätt. För mer krävande användningar finns enheter tillgängliga som detekterar både flödesmängden och medietemperaturen. De används ofta i kylsystem som till exempel i stålverk, inom bilindustrin och inom glastillverkningen.
Givarna arbetar enligt Vortex-mätprincipen. Mediet som flödar skapar beroende på dess hastighet en dubbelriktad turbulens vid en uppdämningsbank som har monterats fast vid ett mätröret. Denna turbulens är en tillförlitlig indikator på flödesmängden. Vortex-principen är i stort sett oberoende av mediets tryck- och temperaturförändringar.
Visningen av det aktuella flödet sker som analogsignal och visningen av temperaturen sker som Pt1000-signal.