1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Ultraljudsflödesmätare

Ultraljudsflödesmätare

  • Lämpligt för vatten, olja och glykollösningar
  • Kan användas för höga flödeshastigheter
  • Mätning av ej elektriskt ledande vatten är också möjlig
  • Med kopplingsutgång, analog utgång och pulsutgång
  • Med indikering av volymetrisk flödesmängd, total mängd och temperatur


Ultraljud-flödesgivare

Ultraljud-flödesgivaren i SU-serien övervakar flytande medier som vatten, glykollösningar eller industrioljor. Den detekterar de tre processtorlekarna flödesmängd, förbrukningsmängd och medietemperatur.
Högsta förbrukning, aktuell förbrukning eller sammanlagd förbrukning kan enkelt med knapptryckning programmeras och hämtas via inställda kopplings- eller lamrvärden.
Enheterna har två kopplingsutgångar som kan programmeras som Slutande eller Brytande. En kopplingsutgång kan för visning av mätvärden även konfigureras som skaleringsbar analogutgång. För övervakning av förbrukningsmängden skickar den andra utgången räknepulser till styrningen.
Förutom den rena övervakningen av flödet detekterar SU-enheten även mediets temperatur. Denna visas på plats och ställs till förfogande till signalbehandlingen. Därför är givaren särskilt lämplig för övervakning av kylsystem.