You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Modulär flow monitoring

Modulär flow monitoring

  • För anslutning av givare med stora nedsänkningsdjup
  • För givare tillverkade av keramik, höggradigt rostfritt stål och titan
  • Inlärningsknapp möjliggör enkel skalning av mätintervallet
  • Flöde och kopplingspunkt indikeras av lysdioder direkt på enheten
  • Versioner i AC eller DCV

Modulär flow monitoring


Modulär flödesövervakning

Inom användningar där det inte är möjligt att använda en flödesgivare med inbyggd utvärdering, används i stället givare tillsammans med utvärderingsenheter. Det gör man till exempel inom explosionsfarliga områden, om monteringsutrymmet är mycket trångt eller vid fjärrvisning. Givare med keramikhöljen är lämpliga för användning med aggressiva medier.
I sortimentet ingår utvärderingsenheter för montering i kopplingsskåp och montering på plats. Beroende på vilken enhet kan flödet, temperaturen och/eller kabelbrott övervakas. Alla enheter visar flödet via en förloppsindikator med lysdioder.
Utvärderingssystemen för montering på plats är anslutna via M12-stickkontakter direkt vid mätpunkten med flödesgivare.
Givarna och utvärderingselektroniken har konstruerats för och är tillåtna enligt gällande föreskrifter för användning inom explosionsfarliga områden.