You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Kompakt flödesgivare med display

Kompakt flödesgivare med display

  • Optimerad för vatten, oljor och luft
  • Samtidig mätning av flöde och temperatur
  • Röd/grön färgändring för processvärden
  • Rörets innerdiameter är justerbar från 25 till 400 mm
  • Processanslutningen kan vridas för optimal uppriktning

Kompakt flödesgivare med display


Kompakta flödesgivare med display

Flödesgivarna med display i SA-serien säkerställer en tillförlitlig övervakning av flytande och gasformiga medier i rörledningar. Förutom den rena övervakningen av flödet detekterar SA-enheten även mediets temperatur. Tack vare ett brett utbud av processadaptrar kan dessa givare användas i nästan alla industriella tillämpningar. De används ofta i kylsystem som till exempel i stålverk, inom bilindustrin och inom glastillverkningen. Givarna används även inom vattenverksamhet och rengöringsprocesser inom livsmedels- och dryckesindustrin.
Det robusta höljet av rostfritt stål ger hög säkerhet, även vid tuffa omgivningsförhållanden.
Den 4-siffriga lysdiod-displayen som är synlig på långa avstånd och från alla sidor och de två lysdioderna som anger kopplingstillståndet och är monterade på givarhuvudena underlättar driftsättning, underhåll och drift. Displayen kan ställas om från ”Röd”-visning till en Röd-Grön-växling. Så visas kopplingstillstånden tydligt eller man får ett enhetligt färgfönster.
Inställningen av parametrar sker direkt via knapparna på givaren. Därutöver kan givare parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.