1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Vakuumgivare
  5. Diagnosfunktion för pumpar

Vakuumgivare - diagnosfunktion för pumpar

  • Två funktioner i en enhet Pumpövervakning och tryckdetektering
  • Tillförlitlig diagnostik av störningar i sugområdet och detektering av kavitation
  • Detektering av utgasning från vätskor och ansamlad luft i pumpen
  • Oberoende systemtrycksmätning med en andra kopplingsutgång
  • Pumpkontroll via analog utgång


Pumpdiagnosfunktion

Tryckgivaren med pumpdiagnosfuktion i PIM-serien möjliggör tillståndsbaserad övervakning av pumpar oberoende av pumptyp, pumpkarakteristik och varvtalsområdet. Den detekterar störningar på ett tillförlitligt sätt i pumpens närhet som till exempel inkommande luft till mediet, tilltäppta filter, avlagringar i rören eller felaktigt öppnade ventiler. På så sätt förlängs underhållsintervallerna. Maskintillgängligheten höjs för hela maskinen och dyra följdskador undviks.
Givaren detekterar de periodiska tryckstötarna i mediet. Om dessa överskrider ett kritiskt värde som skulle kunna orsaka skada på pumpen eller systemet, genererar givaren ett larmmeddelande till en kopplingsutgång.
Givarens andra utgång meddelar systemtrycket helt oberoende av diagnosfunktion. För denna går det att ställa in parametrarna som kopplingsutgång eller som skaleringsbar analogutgång.
Displayen med bra bildkvalitet anger pumptillståndet som tendensindikator. Dessutom visas systemtrycket med jämna mellanrum.
Pumpdiagnosgivarens intuitiva användbarhet tillåter en snabb och bekväm drifttagning även utan expertkunskaper.